Neler Yapıyoruz?

Küresel sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri için;
Küresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak amacıyla, eğitim, kurs, çalıştay ve danışmanlık faaliyetleri organize eder; ulusal ve uluslararası düzeyde yaygın, örgün ve uzaktan eğitim için yenilikçi yöntem, içerik ve araçlar geliştirir ve çeşitli konularda müfredat/modüller hazırlar; Ayrıca, örgün ve yaygın eğitim merkezlerinde eğitim faaliyetleri yürütür.

Dezavantajlı gruplar için;
Engellilerin ve sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı grupların (göçmenler, yaşlılar, kadınlar, kız çocukları, hükümlüler, suça sürüklenen çocuklar ve bilgiye kolay ulaşamayan kişiler vb.) sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek ve sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına katkı sağlamak
amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunur ve etkinlikler düzenler.

Gençler için;
Gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek, sosyal becerilerini ve etik değerlerini geliştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler; Mevcut akademik eğitimlerine, teknik becerilerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak deneyimler kazanmalarını sağlar; onları Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve tasarım çalışmalarına teşvik eder, girişimcilik motivasyonlarını artıracak proje ve etkinlikler gerçekleştirir.

Sanat etkinlikleri için;
Kurslar, atölyeler, sergiler, çalıştaylar düzenler; Sanatın her dalında görselliği ve estetiği geliştirmek için çeşitli faaliyetler yürütür; Sanat etkinlikleri kapsamında dezavantajlı gruplarla sanatçı, tasarımcı ve yazarları bir araya getiririr.

Bilimsel faaliyetler için;
Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve tasarım faaliyetleri yürütür; ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı etkinlikleri (kongreler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar, fuarlar, yarışmalar vb.), bilgilendirme günleri ve tanıtım faaliyetleri düzenler; İlgili alanlarda uzman ve kurumların destek ve katılımı ile ana ve ortak düzenleyici olarak bilimsel toplantı ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapar.

%d blogcu bunu beğendi: